ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู

Read more

แนะนำและให้คำปรึกษาครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโรงเรียนบ้านธาตุ อ.ท่าอุเทน

แนะนำให้คำปรึกษาครูผ

Read more