krupaw
บล็อกโดยผู้ใช้งานท่านนี้:
May, 11 -13 16:18
 รอการปรับเงินเดือนที่มีผลกระทบจาก 15000 บาท (0)
รอการปรับเงินเดือนที่มีผลกระทบจาก 15000 บาท
เรียน สพป นพ 2 อยากเรียนถามครูที่บรรจุก่อน 1 มค 55 แล้วมีเงินเดือนเกินกว่า 1.5 พันบาท ตาม ลิ้งข้างล่างนี้

[url]http://hilight.kapook.com/view/51339 [/url] [url]http://www.gotoknow.org/posts/514964 [/url]

อยากว่าจะตกเบิกเมื่อไหร่ ทาง สพม 22 เค้าทำเสร็จกันแล้วค่ะ จนตอนนี้ครูบรรจุหลังเงินเดือนเยอะกว่าแล้วค่ะ น่าน้อยใจไหมค่ะ


© 2007 - 2008 by Elactos