โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 23 สิงหาคม 2563

Previous Next

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 22 สิงหาคม 2563

Read more