หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวโีรงเรียนในสังกัด

หมวดหมู่:
ข่าวโีรงเรียนในสังกัด

ข่าวทั้งหมด: 465
ดูข่าวทั้งหมด >>
การจัดการชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน
การจัดการชั้นเรียนและสร้างสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าอยู่อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:44:41

จิตอาสา จิตอาสา จิตอาสา
นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่รมรื่น ทุกวันจันทร์ และวันพุธ ในชวนคาบลดเวลาเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:41:46

อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน อบต.สนับสนุนน้ำรดสนามโรงเรียน
องค์การบริหารส่่วนตำบลท่าจำปาสนับสนุนนำ้ รดสนามฟุตบอล และต้นรอบบริเวณโรงเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:40:20

แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยนักเรียนศึกษาฐานการเรียนรู้ทั้ง ๑๐ ฐานอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:26:31

ทหารเยี่ยมโรงเรียน ทหารเยี่ยมโรงเรียน ทหารเยี่ยมโรงเรียน
ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรีเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเข้าชมเศรษฐกิจพอเพียงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2017 02:24:39

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด: 226
ดูข่าวทั้งหมด >>
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 30 2018 19:08:49

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นพ.2 ทุกโรงเรียน ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุในสถานศึกษา เพื่อให...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 27 2017 07:00:00

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
สพป.นครพนม เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 14 2015 07:00:00

งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 12 2015 07:00:00

การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามและการประเมินผล...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 10 2015 07:00:00

ข่าวที่ไม่มีหมวด
ข่าวทั้งหมด: 3
· สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

· การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยแผนพัฒนาการศึกษา