หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 208
หน้า: 1 จาก 14
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14|
การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2558 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2558 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2558ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 24 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่า สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่า สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่า
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมและสำรวจโรงเรียนบ้านข่า อำเภอศรีสงครามอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 21 2015 18:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 21 2015 16:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครี้งที่ 64 \" สุดยอดเด็กไทย...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 18 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบเหตุวาตภัย สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบเหตุวาตภัย สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบเหตุวาตภัย
สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมและสำรวจโรงเรียนบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม และโรงเรียนบ้านนาน้อย อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ที่ได้ประสบเหตุวาตภัยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 17 2015 07:00:00

โสเหล่ยามเช้า จังหวัดนครพนม โสเหล่ยามเช้า จังหวัดนครพนม โสเหล่ยามเช้า จังหวัดนครพนม
สพป.นครพนม เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภากาแฟ (โสเหล่ยามเช้า) จังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 11 2015 07:00:00

งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558 งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558 งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 02 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 18 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 17 2015 07:00:00

งานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 งานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 งานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 16 2015 07:00:00

การติดตามผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหาร การติดตามผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหาร การติดตามผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหาร
สพป.นครพนม เขต 2 รับการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 14 2015 07:00:00

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 10 2015 07:00:00

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครพนม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครพนม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครพนม
ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 09 2015 07:00:00

พิธียกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดทรายศรี พิธียกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดทรายศรี พิธียกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดทรายศรี
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธียกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดทรายศรีอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2015 07:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 17 2014 18:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด