หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 194
หน้า: 1 จาก 13
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13|
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 17 2014 18:00:00

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ “คุณพ่อดี  คุณแม่ปาน โพธิ์สุ” พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ “คุณพ่อดี  คุณแม่ปาน โพธิ์สุ” พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ “คุณพ่อดี คุณแม่ปาน โพธิ์สุ”ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ “คุณพ่อดี คุณแม่ปาน โพธิ์สุ”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 17 2014 16:00:00

งานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดนครพนม งานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดนครพนม งานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดนครพนมข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 16 2014 07:00:00

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภ...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 13 2014 07:00:00

งานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “5 ธันวามหาราช” งานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “5 ธันวามหาราช” งานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “5 ธันวามหาราช”
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “5 ธันวามหาราช”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 05 2014 07:00:00

กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 04 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 03 2014 07:00:00

งานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 งานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 งานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนครอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 25 2014 07:00:00

สพป.นพ.2ศึกษาดูงานสพป.นครศรรีธรรมราช เขต 3 และสพม. 13 สพป.นพ.2ศึกษาดูงานสพป.นครศรรีธรรมราช เขต 3 และสพม. 13 สพป.นพ.2ศึกษาดูงานสพป.นครศรรีธรรมราช เขต 3 และสพม. 13
สพป.นครพนม เขต 2 ศึกษาดูงานสพป.นครศรรีธรรมราช เขต 3 และสพม. 13 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 23 2014 07:00:00

ผอ.สพป.นพ.2 เข้ารับการประดับแหนบคันชีพ ผอ.สพป.นพ.2 เข้ารับการประดับแหนบคันชีพ ผอ.สพป.นพ.2 เข้ารับการประดับแหนบคันชีพ
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นพ.2 เข้ารับการประดับแหนบคันชีพอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 19 2014 07:00:00

พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผู้เฒ่าแห่งอีสาน” (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์) โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 13 2014 07:00:00

โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครพนม โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครพนม โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครพนม
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 12 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 06 2014 07:00:00

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทานอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 04 2014 07:00:00

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 03 2014 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด