หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 182
หน้า: 1 จาก 13
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13|
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผู้เฒ่าแห่งอีสาน” (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์) โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 13 2014 07:00:00

โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครพนม โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครพนม โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครพนม
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน จังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 12 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 06 2014 07:00:00

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทานอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 04 2014 07:00:00

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 03 2014 07:00:00

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ข้าราชการสพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 02 2014 07:00:00

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู จังหวัดนครพนม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู จังหวัดนครพนม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีชมภู จังหวัดนครพนม
ข้าราชการสพป.นครพนมเขต 2 เฝ้ารับเสด็จ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: October 29 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: October 23 2014 07:00:00

โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: October 01 2014 07:00:00

โครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กูรู-ครูผู้รักแผ่นดิน โครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กูรู-ครูผู้รักแผ่นดิน โครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กูรู-ครูผู้รักแผ่นดิน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กูรู-ครูผู้รักแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 30 2014 07:00:00

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 26 2014 22:00:00

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2557 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2557 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2557
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 26 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2557
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 24 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 5 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 5 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 5
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 5อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 23 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3 อำเภอโพนสวรรค์อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 01 2014 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด