หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 215
หน้า: 1 จาก 15
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15|
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 24 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ สพป.นครพนม เขต 2  จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาฯ
การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 16 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2  จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษา
จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผ้าป่าการศึกษาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 11 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพป.นครพนม เขต 2  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 10 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  จัดกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2  จัดกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร สพป.นครพนม เขต 2 จัดกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความผูกผันของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 09 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2  ร่วมตักบาตรไทย-ลาวเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.นครพนม เขต 2  ร่วมตักบาตรไทย-ลาวเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมตักบาตรไทย-ลาวเฉลิมพระเกียรติฯ
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 02 2015 18:00:00

ร่วมงานเจษฎามหาราชและวันข้าราชการพลเรือน ร่วมงานเจษฎามหาราชและวันข้าราชการพลเรือน ร่วมงานเจษฎามหาราชและวันข้าราชการพลเรือน
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานเจษฎามหาราชและวันข้าราชการพลเรือนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: March 31 2015 18:00:00

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2558 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2558 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 1/2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 24 2015 14:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่า สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่า สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่า
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมและสำรวจโรงเรียนบ้านข่า อำเภอศรีสงครามอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 22 2015 01:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับมอบอาคารห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 21 2015 23:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครี้งที่ 64 \" สุดยอดเด็กไทย...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 18 2015 14:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบเหตุวาตภัย สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบเหตุวาตภัย สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบเหตุวาตภัย
สพป.นครพนม เขต 2 ตรวจเยี่ยมและสำรวจโรงเรียนบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม และโรงเรียนบ้านนาน้อย อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ที่ได้ประสบเหตุวาตภัยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 17 2015 14:00:00

โสเหล่ยามเช้า จังหวัดนครพนม โสเหล่ยามเช้า จังหวัดนครพนม โสเหล่ยามเช้า จังหวัดนครพนม
สพป.นครพนม เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภากาแฟ (โสเหล่ยามเช้า) จังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 11 2015 14:00:00

งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558 งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558 งานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: February 02 2015 14:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 18 2015 14:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด