หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 174
หน้า: 1 จาก 12
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12|
โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: October 01 2014 07:00:00

โครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กูรู-ครูผู้รักแผ่นดิน โครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กูรู-ครูผู้รักแผ่นดิน โครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กูรู-ครูผู้รักแผ่นดิน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กูรู-ครูผู้รักแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 30 2014 07:00:00

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 26 2014 22:00:00

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2557 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2557 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2557
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 26 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2557 สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2557
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 24 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 5 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 5 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 5
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 5อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 23 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3 อำเภอโพนสวรรค์อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 01 2014 07:00:00

สพป.นครพนมเขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน To be number one สพป.นครพนมเขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน To be number one สพป.นครพนมเขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน To be number one
สพป.นครพนมเขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน To be number one ภายใต้โครงการสร้างภูมคุ้มกันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และนักเรียนวัยเสี่ยงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 29 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 13 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
ข้าราชการสพป.นครพนม เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะในงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 12 2014 07:00:00

ข้าราชการ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าราชการ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าราชการ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 11 2014 07:00:00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์กรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 06 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 1	สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 1	สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 1
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 อำเภอศรีสงครามอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 30 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการอบรมระบบควบคุมภายใน ในโรงเรียน สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการอบรมระบบควบคุมภายใน ในโรงเรียน สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการอบรมระบบควบคุมภายใน ในโรงเรียน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 28 2014 07:00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 22 2014 16:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด