หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 168
หน้า: 1 จาก 12
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12|
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3 สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 3
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3 อำเภอโพนสวรรค์อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 01 2014 07:00:00

สพป.นครพนมเขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน To be number one สพป.นครพนมเขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน To be number one สพป.นครพนมเขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน To be number one
สพป.นครพนมเขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขัน To be number one ภายใต้โครงการสร้างภูมคุ้มกันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และนักเรียนวัยเสี่ยงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 29 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 13 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
ข้าราชการสพป.นครพนม เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะในงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 12 2014 07:00:00

ข้าราชการ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าราชการ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าราชการ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 11 2014 07:00:00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์กรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 06 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 1	สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 1	สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมฯ ครั้งที่ 1
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 อำเภอศรีสงครามอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 30 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการอบรมระบบควบคุมภายใน ในโรงเรียน สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการอบรมระบบควบคุมภายใน ในโรงเรียน สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการอบรมระบบควบคุมภายใน ในโรงเรียน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 28 2014 07:00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 22 2014 16:00:00

สพป.นพ.2 ร่วมงานปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ	  สพป.นพ.2 ร่วมงานปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ	  สพป.นพ.2 ร่วมงานปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ในมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 22 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีเปิดป้ายเขตพื้นที่เขตการศึกษาสุจริต สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีเปิดป้ายเขตพื้นที่เขตการศึกษาสุจริต สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีเปิดป้ายเขตพื้นที่เขตการศึกษาสุจริต
สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีเปิดป้ายเขตพื้นที่เขตการศึกษาสุจริตนำร่อง 1 ใน 10 เขตทั่วประเทศอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 18 2014 07:00:00

ข้าราชการสพป.นครพนมเขต 2 เฝ้ารับเสด็จฯ ข้าราชการสพป.นครพนมเขต 2 เฝ้ารับเสด็จฯ ข้าราชการสพป.นครพนมเขต 2 เฝ้ารับเสด็จฯ
ข้าราชการสพป.นครพนมเขต 2 เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 26 2014 07:00:00

โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯสู่อาเซียน โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯสู่อาเซียน โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯสู่อาเซียน
สพป.นครพนมเขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่อาเซียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 23 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมโครงการเขตสุจริต สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมโครงการเขตสุจริต สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมโครงการเขตสุจริต
สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภิบาลในสถานศึกษา \"ป้องกันการทุจริต\"ประจำปีงบประมาณ 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 26 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 25 2014 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด