หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 201
หน้า: 1 จาก 14
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14|
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทย
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมงานยุทธหัตถีและงานวันกองทัพไทยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 18 2015 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 17 2015 07:00:00

งานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 งานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558 งานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 16 2015 07:00:00

การติดตามผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหาร การติดตามผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหาร การติดตามผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหาร
สพป.นครพนม เขต 2 รับการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 14 2015 07:00:00

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 10 2015 07:00:00

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครพนม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครพนม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครพนม
ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 09 2015 07:00:00

พิธียกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดทรายศรี พิธียกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดทรายศรี พิธียกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดทรายศรี
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธียกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดทรายศรีอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: January 07 2015 07:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 5/2557
อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 17 2014 18:00:00

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ “คุณพ่อดี  คุณแม่ปาน โพธิ์สุ” พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ “คุณพ่อดี  คุณแม่ปาน โพธิ์สุ” พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ “คุณพ่อดี คุณแม่ปาน โพธิ์สุ”
สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ “คุณพ่อดี คุณแม่ปาน โพธิ์สุ”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 17 2014 16:00:00

งานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดนครพนม งานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดนครพนม งานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดนครพนม
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 16 2014 07:00:00

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภ...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 13 2014 07:00:00

งานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “5 ธันวามหาราช” งานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “5 ธันวามหาราช” งานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “5 ธันวามหาราช”
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “5 ธันวามหาราช”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 05 2014 07:00:00

กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 04 2014 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: December 03 2014 07:00:00

งานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 งานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 งานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนครอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: November 25 2014 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด