หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 219
หน้า: 7 จาก 15
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15|
กฐินประทานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ กฐินประทานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ กฐินประทานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
สพป.นพ.2 ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประทานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: October 26 2013 14:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: October 23 2013 14:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 6/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 6/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 6/2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 6/2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: October 22 2013 14:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล
19 ก.ย. 2556 สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ 5 องค์คณะบุคคล ประปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย.2556 ณ โรงแรมพักพิงอิง...อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: September 21 2013 01:41:27

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 28 2013 14:00:00

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 26 2013 14:00:00

สพป.นพ.2 รับมอบนโยบายด้านยาเสพติดในสถานศึกษาจากรมช.ศึกษาธิการ สพป.นพ.2 รับมอบนโยบายด้านยาเสพติดในสถานศึกษาจากรมช.ศึกษาธิการ สพป.นพ.2 รับมอบนโยบายด้านยาเสพติดในสถานศึกษาจากรมช.ศึกษาธิการ
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมรับมอบนโยบายด้านยาเสพติดในสถานศึกษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 22 2013 14:00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 21 2013 14:00:00

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 19 2013 14:00:00

12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 12 2013 14:00:00

การอบรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ สู่ความเป็นเลิศ การอบรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ สู่ความเป็นเลิศ การอบรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ สู่ความเป็นเลิศ
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย ประชาธิปไตย จิตสาธารณะอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: August 01 2013 14:00:00

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องเรียนสมุดมีชีวิต ปี 2556 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องเรียนสมุดมีชีวิต ปี 2556 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องเรียนสมุดมีชีวิต ปี 2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องเรียนสมุดมีชีวิต ปี 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 31 2013 14:00:00

เครือข่ายชายโขงจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย เครือข่ายชายโขงจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย เครือข่ายชายโขงจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขงจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่ม 29-30 ก.ค.2556 ณ ร.ร.บ้านพะทายอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 29 2013 19:06:14

อบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  อบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  อบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 25 2013 14:00:00

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 25 2013 14:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด