หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 208
หน้า: 7 จาก 14
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14|
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องเรียนสมุดมีชีวิต ปี 2556 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องเรียนสมุดมีชีวิต ปี 2556 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องเรียนสมุดมีชีวิต ปี 2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องเรียนสมุดมีชีวิต ปี 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 31 2013 03:00:00

เครือข่ายชายโขงจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย เครือข่ายชายโขงจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย เครือข่ายชายโขงจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขงจัดกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่ม 29-30 ก.ค.2556 ณ ร.ร.บ้านพะทายอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 29 2013 08:06:14

อบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  อบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  อบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 25 2013 03:00:00

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 25 2013 03:00:00

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ครั้งที่ 6/2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 24 2013 03:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 24 2013 03:00:00

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 21 2013 03:00:00

ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทำสกู๊ปข่าวพิเศษ ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทำสกู๊ปข่าวพิเศษ ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทำสกู๊ปข่าวพิเศษ
ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทำสกู๊ปข่าวพิเศษอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 10 2013 11:00:55

รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบหอพระประธาน จากคณะสงฆ์และผู้ใจบุญ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบหอพระประธาน จากคณะสงฆ์และผู้ใจบุญ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบหอพระประธาน จากคณะสงฆ์และผู้ใจบุญ
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบหอพระประธาน จากคณะสงฆ์และผู้ใจบุญอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 09 2013 13:43:06

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 04 2013 03:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 04 2013 03:00:00

การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 6/2556 การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 6/2556 การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 6/2556
สพป.นครพนม เขต 2 เป็นเจ้าภาพประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 03 2013 03:00:00

การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 02 2013 03:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวด Best Practice สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวด Best Practice สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวด Best Practice
การประกวด Best Practice การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่ 2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 28 2013 03:00:00

โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินีอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 28 2013 03:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด