หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 175
หน้า: 7 จาก 12
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12|
สารคดีฝีมือนักเรียน เรื่องเล่าจากบ้านฉัน ปีที่ 2 สารคดีฝีมือนักเรียน เรื่องเล่าจากบ้านฉัน ปีที่ 2 สารคดีฝีมือนักเรียน เรื่องเล่าจากบ้านฉัน ปีที่ 2
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมชื่นชมผลงานสารคดี “เรื่องเล่าจากบ้านฉัน” ปี2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 30 2013 07:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556
สพป.นครพนมเขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 28 2013 07:00:00

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 44 ปี โรงเรียนบ้านจอมศรี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 44 ปี โรงเรียนบ้านจอมศรี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 44 ปี โรงเรียนบ้านจอมศรี
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานถวายผ้าเพื่อการศึกษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 27 2013 07:00:00

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกก พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกก พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกก
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกกอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 27 2013 07:00:00

งานร้อยใจภักดิ์ฯและงานวันวิสาขบูชา งานร้อยใจภักดิ์ฯและงานวันวิสาขบูชา งานร้อยใจภักดิ์ฯและงานวันวิสาขบูชา
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานร้อยใจภักดิ์ฯและงานวันวิสาขบูชาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 27 2013 07:00:00

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 16 2013 07:00:00

โครงการเมนูอาหารกลางวัน Thai – School Lunch โครงการเมนูอาหารกลางวัน Thai – School Lunch โครงการเมนูอาหารกลางวัน Thai – School Lunch
สพป.นครพนม เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai – School Lunchอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 15 2013 07:00:00

ประชุมดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชุมดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชุมดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 14 2013 07:00:00

ประชุมโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ประชุมโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ประชุมโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมวางแผนดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ประจำปี 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 14 2013 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 08 2013 07:00:00

อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Teacher’s Kit อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Teacher’s Kit อบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Teacher’s Kit
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Teacher’s Kitอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 07 2013 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2ร่วมต้อนรับและรับมอบโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สพป.นครพนม เขต 2ร่วมต้อนรับและรับมอบโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สพป.นครพนม เขต 2ร่วมต้อนรับและรับมอบโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.นครพนม เขต 2ร่วมต้อนรับและรับมอบโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 29 2013 07:00:00

โครงการพัฒนาครู โดยใช้ระบบการสร้างระบบพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาครู โดยใช้ระบบการสร้างระบบพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาครู โดยใช้ระบบการสร้างระบบพี่เลี้ยง
สพป.นครพนม เขต 2 จัดโครงการพัฒนาครู โดยใช้ระบบการสร้างระบบพี่เลี้ยงอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 29 2013 07:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2556
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 2/ 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 26 2013 07:00:00

งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: April 25 2013 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด