หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 182
หน้า: 7 จาก 13
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13|
การตรวจติดตามผลนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจติดตามผลนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจติดตามผลนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สพป.นพ.2 ร่วมตรวจติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 14 2013 22:00:00

ประชุมคณะอนุกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 63 ประชุมคณะอนุกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 63 ประชุมคณะอนุกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 63
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 14 2013 07:00:00

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 11 2013 07:00:00

การอบรมโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (DMC) การอบรมโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (DMC) การอบรมโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (DMC)
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (DMC)อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 05 2013 07:00:00

รับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษา รับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษา รับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษา
สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษาจังหวัดนครพนมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 04 2013 07:00:00

การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการฯ การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการฯ
สพป.นครพนม เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการฯอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 04 2013 07:00:00

ยินดีต้อนรับ นายคำพันธ์ อัครเนตร รองผอ.สพป.นพ. 2 ช่วยราชการ ยินดีต้อนรับ นายคำพันธ์ อัครเนตร รองผอ.สพป.นพ. 2 ช่วยราชการ ยินดีต้อนรับ นายคำพันธ์ อัครเนตร รองผอ.สพป.นพ. 2 ช่วยราชการ
สพป.นครพนม เขต 2 ให้การต้อนรับรองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ช่วยราชการอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 03 2013 07:00:00

สารคดีฝีมือนักเรียน เรื่องเล่าจากบ้านฉัน ปีที่ 2 สารคดีฝีมือนักเรียน เรื่องเล่าจากบ้านฉัน ปีที่ 2 สารคดีฝีมือนักเรียน เรื่องเล่าจากบ้านฉัน ปีที่ 2
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมชื่นชมผลงานสารคดี “เรื่องเล่าจากบ้านฉัน” ปี2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 30 2013 07:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556
สพป.นครพนมเขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 28 2013 07:00:00

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 44 ปี โรงเรียนบ้านจอมศรี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 44 ปี โรงเรียนบ้านจอมศรี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 44 ปี โรงเรียนบ้านจอมศรี
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานถวายผ้าเพื่อการศึกษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 27 2013 07:00:00

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกก พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกก พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกก
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคำนกกกอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 27 2013 07:00:00

งานร้อยใจภักดิ์ฯและงานวันวิสาขบูชา งานร้อยใจภักดิ์ฯและงานวันวิสาขบูชา งานร้อยใจภักดิ์ฯและงานวันวิสาขบูชา
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมงานร้อยใจภักดิ์ฯและงานวันวิสาขบูชาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 27 2013 07:00:00

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 16 2013 07:00:00

โครงการเมนูอาหารกลางวัน Thai – School Lunch โครงการเมนูอาหารกลางวัน Thai – School Lunch โครงการเมนูอาหารกลางวัน Thai – School Lunch
สพป.นครพนม เขต 2 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai – School Lunchอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 15 2013 07:00:00

ประชุมดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชุมดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชุมดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: May 14 2013 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด