หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 201
หน้า: 7 จาก 14
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14|
ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทำสกู๊ปข่าวพิเศษ ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทำสกู๊ปข่าวพิเศษ ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทำสกู๊ปข่าวพิเศษ
ทีมข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทำสกู๊ปข่าวพิเศษอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 10 2013 15:00:55

รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบหอพระประธาน จากคณะสงฆ์และผู้ใจบุญ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบหอพระประธาน จากคณะสงฆ์และผู้ใจบุญ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบหอพระประธาน จากคณะสงฆ์และผู้ใจบุญ
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 รับมอบหอพระประธาน จากคณะสงฆ์และผู้ใจบุญอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 09 2013 17:43:06

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 04 2013 07:00:00

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ครั้งที่ 4/2556อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 04 2013 07:00:00

การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 6/2556 การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 6/2556 การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 6/2556
สพป.นครพนม เขต 2 เป็นเจ้าภาพประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 03 2013 07:00:00

การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: July 02 2013 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวด Best Practice สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวด Best Practice สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวด Best Practice
การประกวด Best Practice การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่ 2อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 28 2013 07:00:00

โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินีอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 28 2013 07:00:00

การอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) การอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) การอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 26 2013 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีเปิดศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 26 2013 07:00:00

สพป.นพ.2 ร่วมต้อนรับ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. สพป.นพ.2 ร่วมต้อนรับ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. สพป.นพ.2 ร่วมต้อนรับ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ.
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายกมล รอดคล้าย รอง เลขาธิการ กพฐ.อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 25 2013 07:00:00

การแข่งขันพูดและโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแข่งขันพูดและโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแข่งขันพูดและโต้วาทีภาษาอังกฤษ
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการแข่งขันพูดและโต้วาทีภาษาอังกฤษอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 25 2013 07:00:00

จัดการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 จัดการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 จัดการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 25 2013 07:00:00

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 24 2013 07:00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 19 2013 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด