หมวดหมู่ของข่าวสารทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่:
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด: 194
หน้า: 7 จาก 13
หน้าทั้งหมด: |1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13|
โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินีอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 28 2013 07:00:00

การอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) การอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) การอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 26 2013 07:00:00

สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
สพป.นครพนม เขต 2 จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีเปิดศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 26 2013 07:00:00

สพป.นพ.2 ร่วมต้อนรับ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. สพป.นพ.2 ร่วมต้อนรับ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. สพป.นพ.2 ร่วมต้อนรับ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ.
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายกมล รอดคล้าย รอง เลขาธิการ กพฐ.อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 25 2013 07:00:00

การแข่งขันพูดและโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแข่งขันพูดและโต้วาทีภาษาอังกฤษ การแข่งขันพูดและโต้วาทีภาษาอังกฤษ
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการแข่งขันพูดและโต้วาทีภาษาอังกฤษอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 25 2013 07:00:00

จัดการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 จัดการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 จัดการประกวดแข่งขันโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 25 2013 07:00:00

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 24 2013 07:00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 19 2013 07:00:00

สพป.นพ.2 เยือนราษฎร์สามัคคีประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียน สพป.นพ.2 เยือนราษฎร์สามัคคีประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียน สพป.นพ.2 เยือนราษฎร์สามัคคีประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียน
สพป.นครพนม เขต 2 เยือนโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ประเมินความพร้อมการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 19 2013 07:00:00

การติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สพป.นครพนม เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 18 2013 07:00:00

ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 5/2556 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 5/2556 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ครั้งที่ 5/2556
สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 17 2013 07:00:00

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 15 2013 07:00:00

การตรวจติดตามผลนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจติดตามผลนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจติดตามผลนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สพป.นพ.2 ร่วมตรวจติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 14 2013 22:00:00

ประชุมคณะอนุกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 63 ประชุมคณะอนุกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 63 ประชุมคณะอนุกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 63
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63อ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 14 2013 07:00:00

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
สพป.นครพนม เขต 2 จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมอ่านเพิ่มเติม>
เข้าระบบเมื่อ: June 11 2013 07:00:00

· แสดงหมวดหมู่ทั้งหมด