รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ 10 หมู่ 9 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ.เมือง จ.นครพนม 48150   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.