ประกาศ เรื่องตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567