ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมด้วยนายนิรันดร์ แก้วฝ่าย
รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ครั้งที่ 7/2567 โดยมี นายประสงค์ สุภา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมตองกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2