การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning)

กดแชร์

กดแชร์

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กดแชร์

กดแชร์

รายงานการประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2564

กดแชร์

กดแชร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบสอง) การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ …

กดแชร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อ การสอบ …

กดแชร์

ประชุมชี้แจงประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่.๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อำเภอศรีสงคราม)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพ …

กดแชร์