รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ 10 หมู่ 9 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ.เมือง จ.นครพนม 48150   
Create by : http://msglive.org Version 3.4 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.