แจ้งให้โรงเรียนทำการประเมินความพร้อมของตนเองและรายงานการดำเนินงานระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ E-COVID19 Report System ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สพป.นครพนม เขต 2 หรือ http://202.29.173.13

กดแชร์
slot thailand
slot gacor