nkp23
nkp222
ขึ้นเว็บ67
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
previous arrow
next arrow

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
: ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
: รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
: การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
: รายานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ประกาศสำนักงาน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานักษาความปลอดภัย ...
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 หลักเกณฑ์และวิธีกา ...
ประการรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน stand alone ...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้ ...
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน ...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร2 ชั้น4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง โรงเรียนเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้ ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ปรับปรุง อาคาร2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น 2 ข้าง ของโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้า ด้วยวธีประกว ...
Loading...
slot thailand
slot gacor