สพปนพ2
1615717240022
1615717248000
เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน
1200-300-pa
สำเนาของ สพป.นครพนม เขต 2 3
สำเนาของ สพป.นครพนม เขต 2 1
previous arrow
next arrow
itabanner

ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

Read More »

ประกาศสำนักงาน

ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่1) ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร2 ชั้น4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง โรงเรียนเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ปรับปรุง อาคาร2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น 2 ข้าง ของโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้า ด้วยวธีประกว ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ โรงเรียนบ้านนาข่าท่า เรื่องการเผยแพร่การจัดซ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Visitor Counter

2.go.th/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/Allstar/1.gif' alt='1'>2.go.th/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/Allstar/1.gif' alt='1'>7872.go.th/wp-content/plugins/wps-visitor-counter/styles/image/Allstar/0.gif' alt='0'>
Users Today : 154
Total Users : 117870
Views Today : 321
Total views : 174632
Who's Online : 2
Your IP Address : 44.192.79.149
Server Time : 2023-06-01