รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปก2
nkp23
สพปนพ2
1615717240022
1615717248000
ไม่เอาสำเนาบัตร
รูปภาพ1
หลักการ 3Rs สพป.นครพนม เขต 2
previous arrow
next arrow

ประกาศสำนักงาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานครพนม ...
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ...
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นามมาตรา 38ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน stand alone ...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้ ...
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน ...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร2 ชั้น4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง โรงเรียนเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้ ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ปรับปรุง อาคาร2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น 2 ข้าง ของโรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้า ด้วยวธีประกว ...
Loading...
[wps_visitor_counter]
akun pro jepang