nkp23
nkp222
ขึ้นเว็บ67
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
previous arrow
next arrow
NEWS

ประกาศสำนักงาน

ตำแหน่งว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) รอบที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2567  การย ...
เรื่องตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567 ...
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานักษาความปลอดภัย ...
ประการรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
mok

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567 ...
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทน สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน stand alone ...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้ ...
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน ...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร2 ชั้น4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง โรงเรียนเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้ ...
Loading...