การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 256 …

กดแชร์

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 256 …

กดแชร์

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

วันที่ 19 ตุลาคม 256 …

กดแชร์