วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ยืนสงบนิ่ง 5 นาที
และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการ ที่จะต้องดำเนินการ และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย เพื่อ
สร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.นครพน เขต 2

กดแชร์
slot thailand
slot gacor