ตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับเกียรติบัตรอบรมครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ

การอบรมครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ผู้อบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับเกียรติบัตร หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลและปัญหาการรับเกียรติบัตรได้แล้ว โดยค้นหาที่ช่อง Search