ปฏิบัติงาน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วีรพล สารบร ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วีรพล สารบร ...
อ่านเพิ่มเติม

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ด ...
อ่านเพิ่มเติม