โทรสาร  0-4259-9096

โทรศัพท์ 0-4259-9265 ต่อ   

กลุ่มอำนวยการ  :  21    กลุ่มการเงิน  :   22   

กลุ่มบุคคล :    24     กลุ่มนโยบายและแผน :   25

กลุ่มศึกษานิเทศน์ :   27   หน้าห้อง ผอ.เขต :  26

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ :  30     

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา : 28

 กลุ่มการเงินlสายตรง  :   0-4259-9156    

กลุ่มบุคคลสายตรง :    0-4259-9623   

กลุ่มนโยบายและแผนสายตรง :   0-4259-9435

กลุ่มศึกษานิเทศน์สายตรง :   0-4259-9626

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯสายตรง :    042530647

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาสายตรง : 0-4259-9622

ที่อยู่

เลขที่ 10 หมู่ 9
ถนน ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
บ้านปฎิรูป ตำบลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

เบอร์ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 042-599265
เบอร์โทรสาร 042-599265
เบอร์โทรสาร 042-599096

E- mail

saraban@nkp2.go.th
dlict.nkp2@gmail.com
https://www.facebook.com/nakhonphanom2

รูปภาพ1
124602