พิธีฉลองโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีฉลองโล่พระราชทาน …

กดแชร์