ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566พร้อม เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ประสบภัยธรรมชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 25 …

กดแชร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรับรู้และการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 31 พฤษภาคม 25 …

กดแชร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศประกวดราคาซื้อ …

กดแชร์

ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ประสบเหตุวาตภัย

ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเร …

กดแชร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมาเขต ๒ ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปร …

กดแชร์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร2 ชั้น4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง โรงเรียนเรียนบ้านดอนปอหนองโอง อ.นาหว้า

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา …

กดแชร์