การประชุมติดตามรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 12 ตุลาคม 256 …

กดแชร์

ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจษฎา สมรฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านดอนติ้ว

วันที่ 12 ตุลาคม 256 …

กดแชร์

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง “รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจ ของประวัติศาสตร์”

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 …

กดแชร์

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กันยายน 25 …

กดแชร์