คำแนะนำในการใช้ บอร์ด ถาม-ตอบ

คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของ สพป.นครพนม เขต 2 นี้ เป็นช่องทางที่มีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งผู้สอบถามสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางนี้ โดยดำเนินการ ดังนี้
      1. ลงทะเบียน/สมัครสมาชิกโดย “คลิกเพิ่มหัวข้อ” ลงทะเบียน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด เช่น ชื่อ  e-maill  รหัสผ่าน แล้วเข้าระบบ
      2. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
      3. เมื่อระบุเรื่องที่ต้องการสอบถามเสร็จแล้ว ให้
  คลิกบันทึก 
      4. เมื่อหน่วยงานได้รับคำถามจะตอบท่านภายใน
  24 ชั่วโมง

 

[wpforo]