การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอโพนสวรรค์

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อำเภอโพนสวรรค์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนในอำเภอโพนสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และร่วมวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *