การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ นายประจบ ดีพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมตองกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *