การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC)

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มอบหมายให้ นายประจบ ดีพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *