การประชุมแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

การประชุมแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้นายประจบ ดีพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
และ นางสาวกนกวรรณ เชิงหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) เพื่อสร้างการรับรู้กรอบทิศทาง การพัฒนาประเทศ จุดเน้น
และเป้าหมายการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570
และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ ห้องประชุม Mekong conference centre ชั้น 2 โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ จังหวัดนครพนม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *