การประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ นายธงชัย นนทสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้รับเกียรติจาก วิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจำจังหวัดนครพนม
คือ นายปริญญา ฤทธิ์ตา หัวหน้ากลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริต นางสาวธัญญาภรณ์ ยะมะหาญ เจ้าหน้าป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปฎิบัติการ และวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 คือ นางสาวสัญทิตย์ ชอนบุรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งฤดี บุญจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *