การอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้เยาวชนเข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรง ของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย และปลูกฝังคุณค่าหลักในการป้องกันการทุจริต ได้แก่ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ การมีภาวะผู้นำ การอยู่อย่างพอเพียง และการปฏิเสธการคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดโดยคณะศึกษานิเทศก์ โดยได้รับเกียรติจาก นายถนอมทรัพย์ นพบูรณ์ และ นางบุญชู นพบูรณ์ ชมรม STRONG สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม นายทินกร วงศ์พัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านดงขวาง และนางสาวศุผล ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ เป็นวิทยากร

กดแชร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *