การอบรมกิจกรรมองค์กรคุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปี พ.ศ.2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ สิบเอกไกรทอง ต่ออำนาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมจัดการอบรมกิจกรรมองค์กรคุณธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปี พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม มีจิตสำนึกในองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะไปพัฒนาองค์กรจนเป็นวิถีที่ดีงาม โดยได้รับเกียรติจากท่าน เด่นชัย ไตรยะถา ข้าราชการบำนาญ อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

กดแชร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *