การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ นางณัฏฐ์ชญา วีระชานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายวีระศักดิ์ ซีแพง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
โดยมีผู้นำทางวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ดังนี้ 1.นางอรวรรนี ไชยปัญหา 2.นางสาวนวลปราง แสนสุข
3.นางพิกุล อุสาพรหม 4.นางจินดา วะชุม โดยโครงการวิทยาศาสต์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำทางวิชาการ และมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ มีโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ คือ โรงเรียนบ้านนาหว้า
และมีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
โรงเรียนบ้านนาคำ (อ.โพนสวรรค์) โรงเรียนบ้านโพนจาน โรงเรียนบ้านนาทม และโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *