การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน ตัวชี้วัดคุณภาพ แนวทางการปฏิบัติ และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบใหม่ของ สพฐ. ปีการศึกษา 2566 โดย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้จัดการอบรม ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *