การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ ในบริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ ในบริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้นายธงชัย นนทสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ ในบริบทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางนิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสนใจสามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่เชิงระบบได้ตามมาตรฐานของ สพฐ. พัฒนาสู่มาตรฐานสากลและเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะครูปฐมวัยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *