การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ”ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในอำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอศรีสงคราม โดยได้รับเกียรติจากท่าน บุญไทย แสนอุบล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *