ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอีอูด

วันที่ 7 มกราคม 2564   ดร.วีรพล  สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2   เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอีอูด  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มอบนโยบายให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ “การทำห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน” และให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว

วันที่ 7 มกราคม 2564  

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการระหว่างที่ สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามแนวทางจัดการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจะจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  ระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อ

วันที่ 7 มกราคม 2564  

นายวีรพล  สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  ระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

วันที่ 7 มกราคม 2564  

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการระหว่างที่ สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามแนวทางจัดการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจะจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบงคำ

 

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบงคำ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอน ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัมดทำใบสั่งงาน มอบงานตามความเหมาะสม ขอขอบคุณ ผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *