ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาหนองบก  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก เยี่ยมชมห้องเรียนต่างๆ กำลังใจให้คณะครูในการ
พัฒนาการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.นครพนม เขต 2  
ขอขอบคุณคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยม
การจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ  
จึงได้เยี่ยมชมการเข้าค่ายพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียน จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องเรียน
และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารคณะครูในการพัฒนาต่อไป
ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการ
จัดการเรียนการสอน ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากนั้นได้เยี่ยมชม
ห้องเรียนพบปะคณะครูและได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของ
สพป.นครพนม เขต 2 ไปด้วยกัน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน
การสอนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง  โดยมีนายฐากูร  พึ่งทะเล
ผอ.โรงเรียนบ้านดง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เยี่ยมชมบริเวณ
ของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

กดแชร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *