นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การปฏิบัติภาคสนาม)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
เป็นประธานในการต้อนรับอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การปฏิบัติภาคสนาม) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำรายวิชา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร อาจารย์ประจำรายวิชา
และ ผศ.ดร.ภัทรดร จั้นวันดี อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นอาจารย์ในการนิเทศก์นักศึกษาในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมตองกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *