ร่วมโครงการคลินิคออนไลน์ “คลินิค สตผ.” ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ร่วมโครงการคลินิคออนไลน์ “คลินิค สตผ.” ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มอบหมายให้ นางชลันธร ภูมี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทักษ์ดนัย เชื้อสะอาด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวกนกวรรณ เชิงหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวน้ำเพชร อาริกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการคลินิคออนไลน์ “คลินิค สตผ.” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรับคำแนะนำ คำปรึกษา รวมทั้ง สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำนโยบาย จุดเน้น สพฐ.สู่การปฏิบัติ และนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเข็มแข็ง และเกิดผลสำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การบริหารจัดการ สถานศึกษาปลอดภัย ช่วงที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องประชุมตองกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *