ร่วมโครงการคลินิคออนไลน์ “คลินิค สตผ.” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ร่วมโครงการคลินิคออนไลน์ “คลินิค สตผ.” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

วันที่ 20 เมษายน 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ นายธงชัย นนทสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เข้าร่วมโครงการคลินิคออนไลน์ “คลินิค สตผ.” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อรับคำแนะนำ คำปรึกษา รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำนโยบาย จุดเน้น สพฐ.สู่การปฏิบัติ
(Policy Implementation) และสร้างเครื่อข่ายการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีความเข้มแข็ง และเกิดผลสำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *