อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รู้จักวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี ดร.พิญญารัศม์ สิงหะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *