ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  10.00 น.  

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้มอบนโยบายในการพัฒนาการศึกษา การจัด“ห้องเรียนให้น่าอยู่ คุณครูน่ารัก” โดย นางสาวนิรมล  ชาสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์  รายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ใน เวลา  10.30 น.  ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน มอบนโยบายในการพัฒนาการศึกษา ในการจัด“ห้องเรียนให้น่าอยู่ คุณครูน่ารัก” ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

  

ต่อมาใน เวลา  11.00 น.  ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ 

เวลา  13.00 น.  ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของเรียนเรียนขนาดเล็ก ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายสุรพัฒน์  วงศ์เข็มมา ผอ.โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง นำเรียนข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

เวลา 14.00 น.  ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 พบว่านักเรียนอ่านออกเขียนได้ ร้อยละร้อย  ขอชื่นชมในการดำเนินการตามนโยบายของสพป.นครพนม เขต 2 “ป้ายชัด ตัดหญ้า ทาสี” ได้เป็นอย่างดี  โดยมี นายปัญญา  สุทธิบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านข่า นำเรียนข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *