โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 ได้แก่สถานศึกษาในอำเภอนาหว้าและอำเภอบ้านแพง เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน หลักเกณฑ์ การประเมิลผล และดำเนินงานตามกรอบการประเมินในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นางรุ่งฤดี บุญจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอังสนา สุพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร ผอ.ร.ร.บ้านห้วยพระ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

กดแชร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *