โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 มอบหมายให้ นายธงชัย นนทสันต์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ได้แก่สถานศึกษาในอำเภอศรีสงครามและอำเภอนาทม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน หลักเกณฑ์ การประเมิลผล และดำเนินงานตามกรอบการประเมินในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นางรุ่งฤดี บุญจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรัชนี สมรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอังสนา สุพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายวราวิทย์ คะษาวงค์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนแดง (อ.ศรีสงคราม) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *