ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มอบหมายให้ นายนิรันดร์ แก้วฝ่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยยึดกรอบการประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นการประเมินหลัก เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน) ไปสู่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีการสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ชัดเจน สามารถบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม การประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนันต์ พันนึก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตองกราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *