มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ พร้อมติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนเป็นระยะเวลานาน ให้กลับมาเรียน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)

วันที่ 24 สิงหาคม 25 …

กดแชร์

ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมรับฟังการประชุมเ …

กดแชร์