nkp23
ปก2
1615717240022
1615717248000
previous arrow
next arrow
itabanner
Previous
Next

ข่าวสารและกิจกรรม สพป นพ. 2

ประกาศสำนักงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ ประกาศรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้า ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มี ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่างประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางคอมพ์ ปี 2563 ประกวดราคาคอมพิวเตอร์ก ...
อ่านเพิ่มเติม