nkp23
ปก2
1615717240022
1615717248000
previous arrow
next arrow
itabanner
Previous
Next

ข่าวสารและกิจกรรม สพป นพ. 2

NEWS

ประกาศสำนักงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มี ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา   ...
อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 (กรณีขอใช้บัญชี) ดาวน์ ...
อ่านเพิ่มเติม
mok

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่างประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางคอมพ์ ปี 2563 ประกวดราคาคอมพิวเตอร์ก ...
อ่านเพิ่มเติม