nkp23
nkp222
ขึ้นเว็บ
previous arrow
next arrow

ประกาศสำนักงาน

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่1) ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคลและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ...
ประกาศร่างTORงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ318ล ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบ 212/57-ก ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ318ล/55ก ประกาศ ...
ประกาศแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์64ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์64ประกาศแผนการจัดซื้อ คอมพ ...
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 รายการ   ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 243 เมตรและรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม) ความยาว 129 เมตร ประก ...
[wps_visitor_counter]
akun pro jepang